Het Vestingmuseum heeft altijd leuke vrijwilligersbanen beschikbaar.
Wil je gastvrouw of gastheer zijn aan de kassa? Het eerste aanspreekpunt voor de vele bezoekers? In de winkel en publiekscafé "De Cantine": werken, een kop koffie serveren, een museumkaart verkopen en daar bezoekers verder helpen? Als gids optreden, mensen een leuke en leerzame dag uit in het museum en Naarden vesting geven? Als schipper op de rondvaartboot? Als kanonnier in uniform uit 1900 de zware 12-ponder kanonnen afschieten? Bij de afdeling Collecties met originele historische voorwerpen werken, de permanente expositie bijhouden en tentoonstellingen maken?

Dat kan allemaal in het Vestingmuseum! Contact ons voor meer informatie en bekijk alle vacatures.