ANBI gegevens 2017 Vestingmuseum

 • Naam: Stichting Het Nederlands Vestingmuseum (NVM)

 • Fiscaal nummer NVM: 0029.12.648

 • Bestuur:

  • Voorzitter: Oscar v.d. Ende

  • Secretaris: Ingrid v.d. Gun

  • Penningmeester: Alexander Huiskes

  • Lid: Godfried Lamers

  • Lid: Frits van Dulm

 • Beloningsbeleid:

  • Salarissen betaalde medewerkers tussen minimumloon en 40.000,- euro per jaar

  • Vergoedingen vrijwilligers: conform wettelijke regelgeving

 • Jaarverslag inclusief financieel verslag 2016: hier

 

ANBI gegevens Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum

 • Naam: Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum

 • Fiscaal nummer SVNVM: 0079.83.864

 • Bestuur:

  • Voorzitter: Lennart Heuvelman

  • Penningmeester: Aimee Vegter- van Ahee

  • Secretaris: Bram v.d. Spelt

  • Lid: Oscar v.d. Ende

 • Beloningsbeleid: alle bestuursleden vrijwilliger (onbezoldigd)

 • Beleidsplan: De stichting Vrienden heeft geen eigen beleidsplan. De vrienden sluiten zich aan bij de plannen van het museum en ondersteunen deze met een jaarlijkse projectmatige financiële bijdrage. Beleidsplan museum

 • Jaarverslag 2016: hier