Een schenking doen aan het Vestingmuseum maakt het voor het museum mogelijk bijzondere of extra projecten te realiseren.

Zeker in een periode waarin het Vestingmuseum werkt aan de het realiseren van een bezoekersinformatiecentrum in de Gele Loods, kan het museum extra middelen goed gebruiken.

Een schenking aan de culturele ANBI instelling (zoals het Vestingmuseum) geeft het museum middelen en geeft u een extra hoge aftrekpost in uw belastingaangifte (25% meer dan een normale gift). De website van de belastingdienst geeft meer informatie: Belastingdienst/ANBI

Het rekeningnummer van het Vestingmuseum is: NL49RABO0343725657 tnv Stichting het Nederlands Vestingmuseum te Naarden.

Het fiscaalnummer van het museum is: 0029.12.648

[schetsontwerp entree bezoekerscentrum in de Gele Loods]